Logo design

… je pre mňa ďalšou formou výtvarného prejavu, kde sa nachádzam v čistých tvaroch a formách. Je pre mňa inšpirujúce hľadať tvary v typografii, kombinovať ich a pretvárať do nových foriem.