Eurobankovky

Euro-suvenírové bankovky sa tlačia vo Francúzsku na bankovkový papier skutočných euro bankoviek a disponujú ochrannými prvkami (mikrotlač, hologram, UV..). Tento fenomén vznikol v roku 2015 vo Francúzku za účelom podpory turizmu, najmä skrz propagáciu kultúrnych pamiatok, múzeí a galérií, zoo, zábavných atrakcií, a rôznych ďalších turistických stredísk. K nahliadnutiu je náhľad pred tlačou a líniová rozkresba.