Šúrsky žurnál

Šúrsky žurnál vydáva Academia Istropolitana Nova, so sídlom vo Svätom Jure ako občasník, venuje sa prevažne enviromentálnym témam. Názov je odvodený z NPR Jurský Šúr, významnej ekosystémovej lokality.