Ilustrácie

…sú pre mňa z veľkej časti aj voľnou tvorbou, niekedy ich robím len k vlastným myšlienkam, úvaham či spomienkam na niečo dávno videné a zažité. V ukážkach sú rôzne výtvarné techniky, ktoré ďalej rozvíjam.