Zberateľské artikle

Pre záujem zberateľov, najmä z filatelistického prostredia som začal sporadicky vytvárať tzv. „Filatelistické pamätné listy (FPaL)“, ktoré sú analogickým produktom k oficiálnym poštovým známkam väčšinou z mojej produkcie. FPaL sú obohatené o príležitostnú pečiatku a podpisy zainteresovaných osôb. Vychádzajú v náklade do 200ks, sú tlačené na tvrdý grafický papier.