FDC

Obálky prvého dňa (FDC), sú základným sprievodným produktom vychádzajúce k poštovým známkam.